Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Tuotteet & Sovellukset

Kumera sellu- ja paperikonekäytöt

Kumera Unwind Gearbox

Kumera paperikoneen aukirullainvaihteet

Kumera Integrated Roll Gearbox

Kumera integroidut telavaihteet

Kumera tarjoaa mekaanisen voimansiirron suunnitteluun, tuotantoon ja huoltoon liittyviä palveluita. Vuosikymmenien kokemuksemme yhdistettynä innovatiiviseen tuotekehitykseen ovat mahdollistaneet kasvumme paperiteollisuuden merkittäväksi yhteistyökumppaniksi.

Tuotevalikoimamme mahdollistaa tarjota vakiovaihteita monipuolisesta valikoimastamme sekä tarpeen mukaan tapahtuvan räätälöinnin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme yhteistyössä tutkimuslaitosten, laitevalmistajien, asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Yhteistyö mahdollistaa uusimman teknologien hyödyntämisen voimansiirrolle asetettavien vaatimusten kehittymisen myötä.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme voimansiirron parasta osaamista energiatehokkaiden, luotettavien ja huoltovapaiden ratkaisujen avulla.

Valmis käyttöjärjestelmä 

Tarjoamme paperiteollisuuden tarpeisiin luotettavan vaihderatkaisun, joka varmistaa pitkäaikaisen käytettävyyden keskeytyksettömän tuotannon varmistamiseksi. Kumeran vaihderatkaisut on suunniteltu toimimaan saumattomana osana paperiteollisuuden tuotantoa. Tarjoamme korkeaa osaamistamme myös paperikoneiden modernisointeihin liittyvissä hankkeissa, joissa voidaan uudistaa käytössä oleva vaihde tai vaihtaa tämä kokonaan uuteen.

Toimituskokonaisuus muodostuu käyttövaihteesta, laakeroinnista, akseleista, varolaitteista sekä asennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Asiakashyöty muodostuu ennen kaikkea korkealaatuisen laitteiston ansiosta, mutta myös toimituksen jälkeisistä palveluista, kuten laitteiston käyttösovellusten hyödyntämisestä sekä huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista.

Sellu- ja paperikonekäytöt:

  • Integroidut telavaihteet
  • Auki- ja kiinnirullainkäytöt
  • Tyhjiöpumppujen käytöt
  • Viimeistelylinjan käytöt
  • Pystypulpperin käytöt
  • Vaakapulpperin käytöt
  • Kuivatusryhmän käytöt
  • Perälaatikon vaihteet
  • Kaavarin liikuttajan vaihteet
  • Kalanterin käytöt

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice