Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Tuotteet & Sovellukset

Meritellisuuden hybridivaihteet

Norgear Marine-hybridipropulsiovaihteet hinaajille ja työaluksille

Nykyaikaiset hybridivaihteet voivat tuottaa merkittävän kustannussäästön alentuneiden polttoainekustannusten osalta erityisesti hinaajien ja työalusten käytöissä. Esimerkiksi satamahinaajaa käytetään tavanomaisesti useilla eri nopeuksilla ja myös lähes paaluvedolla. Tämä kasvattaa merkittävästi vaihteelle asetettavia vaatimuksia. Hybridivaihteita käyttämällä laivojen energiataloudellisuutta voidaan merkittävästi parantaa. Joissakin tapauksissa voidaan päästä jopa 40-50 % polttoainesäästöihin perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Samalla ympäristöpäästöt pienenevät.

Kumera AS edustaa hydridivaihteiden osalta alan korkeinta osaamista.

Norgear Hybrid Propulsion gears  for Tugs & Workboats

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice