Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Tuotteet & Sovellukset

Offshore- pumppujen käyttövaihteet

gearbox
gear

Offshore- ja onshore laitteet tarjoavat sovelluksia kulmavaihteille aina vedenjakelussa tai kastelupumpuissa käytettävistä luettelovaihteista öljynjalostusteollisuuden vaatimukset täyttäviin malleihin asti. Esimerkiksi RA-vaihteet holkkiakseli mahdollistaa pumpun akselin pystysuuntaisen säädön. Vaihteen laakerointi on mitoitettu kestämään pumpun roottorin painon ja aksiaalivoimat. Lisäksi vaihde voidaan varustaa takaisinpyörinnän estolaitteella.

offshore oil rig

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice