Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Tuotteet & Sovellukset

Koneistuksen alihankintapalvelut raskaalla teollisuudelle

Raskaan prosessiteollisuuden laitteiden valmistus edellyttää koneistukseen liittyvää korkeatasoista osaamista. Tarjoamme erityisesti suurten kappaleiden koneistukseen liittyviä alihankintapalveluita:

  • Viisiakseliset alustamme mahdollistavat vaakatasossa tapahtuvan porauksen ja jyrsinnän jopa 45 tonnin painoisille osille. Käsiteltävän kappaleen mitat voivat olla jopa 20 000 x 4000 x 4000 mm.  
  • Pienille ja keskisuurille kappaleille tarjoamme käsittelyä korkeanopeuksisessa, uusinta teknologiaa edustavassa koneistusyksikössä.

Koneistuspalvelut

Moniakselinen koneistusyksikkö mahdollistaa monimutkaistenkin osien, kuten turbiinien, kartiohammaspyörien ja potkureiden valmistuksen. Moniakselinen koneistus myös parantaa tehokkuutta ja laatua perinteiseen kolmiakseliseen koneistukseen verrattuna: osien sorvaukseen ja laitteiston sorvausasetusten löytämiseen kuluu merkittävästi vähemmän aikaa. Työkappale hiotaan numeerisesti ohjattavilla pyörivillä, pystysuuntaisilla sorveilla. Kappale hiotaan aihiosta asennusvalmiiksi komponentiksi. Suurimmalla sorvilla voidaan työstää jopa 25 tonnin painoisia kappaleita, joiden mitat voivat olla halkaisijaltaan jopa 4700 mm ja korkeudeltaan 2000 mm.

Viisiakseliset vaakatasoiset porat ja jyrsimet soveltuvat myös erittäin painavien ja suurten kappaleiden työstöön (mitat jopa 20 000 x 4000 x 4000 mm ja paino jopa 45 tonnia). Koneet ovat varustettu automaattisilla työkalunvaihtajilla, jotta laitteiston työskentelyasetusten säätämiseen kuluu vähemmän aikaa. Pienille ja keskisuurille kappaleille on tarjolla viisiakselinen laitteisto uudessa korkeanopeuksisessa koneistuskeskuksessamme. Laitteella on korkea sisäänrakennettu älykkyys automaattiseen työstöön sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Erittäin pitkille ja painaville osille (pituus jopa 26 000 mm ja paino jopa 200 t), kuten teollisuuslaitteiden palkeille, meillä on tarjolla lattiatyyppinen vaakasuora poraus ja jyrsintälaite.

Viisiakselisen työstön edut

Moniakselisessa koneistuksessa työstökone tukee rotaatioliikettä akseleiden ympäri normaalin X-,Y- ja Z-akseleita pitkin etenevän liikkeen lisäksi. Viisiakselisessa koneistuksessa rotaatio on mahdollista akseleiden ympäri. Rotaatio voidaan toteuttaa joko pyörittämällä työkalua tai pöytää. Moniakselinen koneistusyksikkö mahdollistaa monimutkaistenkin osien, kuten turbiinien, kartiohammaspyörien ja potkurien valmistuksen. Moniakselinen koneistus myös parantaa tehokkuutta ja laatua verrattuna perinteiseen kolmiakseliseen koneistukseen. Tehokkuutta on parannettu lyhentämällä työskentelyasetusten asennusaikaa. Manuaalista työstökonetta käytettäessä työstökappaletta on käännettävä työstön aikana, jotta jokainen sivu saadaan käsiteltyä. Viisiakselinen koneistus käsittelee viisi sivua samalla kertaa: kuusisivuinen kappale on käännettävä vain kerran. Kolmiakselinen työstökone vaatii viisi käännöstä samalle kappaleelle. Valmistellessaan kappaletta, työstökone ei työstä sitä. Viisiaskelinen koneistus vähentää huomattavasti osan läpimenoaikaa ja alentaa tuotantokustannuksia. Laatu paranee lisääntyneen tarkkuuden sekä kaltevuuskulmien optimoinnin seurauksena. Moniakselinen koneistus mahdollistaa työkalujen liikkumisen työstettävän kappaleen pintaa pitkin. Näin saavutetaan erittäin korkeatasoinen pinnan käsittely.

Pystysuuntainen sorvaus

Raskaiden ja epäsymmetristen komponenttien työstöön sopii parhaiten pystysuuntaiset sorvit. Sorvimme kykenevät työstämään eri muotoisia ja kokoisia komponentteja. Suurin sorvi pystyy työstämään 25 tonnin painoisia kappaleita, joiden halkaisija voi olla jopa 4700mm ja korkeus 2000mm. Sorvit ovat varustettu pyörivillä työkaluilla, joilla ne voivat porata reikiä ja työstää tasaisia pintoja, kuten uria, perinteisten sorvauksen lisäksi. Numeerisesti ohjattu vertikaalinen sorvi pyörivillä työkaluilla kykenee työstämään kappaleen aihiosta kokoonpanovalmiiksi komponentiksi yksin.

Edistyksellinen CNC-ohjelmointi

Raskaan teollisuuden koneistus vaatii yksityiskohtaista ohjelmointia. Osaava ja huolellinen CNC- ohjelmointitiimimme työskentelee sekä 3D- että 2D-ympäristöissä ja hyödyntää modernin viisiakselisen koneistuksen koko suorituskykyä. Piirustukset voidaan toimittaa paperilla tai CAD-mallina. Tiimimme on sijoitettu samaan laitokseen koneistuksen kanssa, mikä mahdollistaa jatkuvan dialogin koneenkäyttäjien kanssa, jotta voimme taata virheettömän laadun ja tuotannon virtauksen.

CERTIFIED QUALITY OF KUMERA MACHINERY

  • Kumera possesses an ASME U Stamp, which allows pressure vessel deliveries to, in the first place, the Americas.
  • Capable of PED (Pressure Equipment EU Directive (97/23/EC)) pressure equipment deliveries in the European Community in accordance with the module G (EC unit verification).
  • Capable of working under the rules and surveillance of maritime classification societies.
  • Certified to comply with the requirements of ISO 9001 Quality Management Systems, ISO 3834-2 Quality Requirements for fusion welding of metallic materials, and ISO 14001 Environmental Management Systems.
Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice