Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library
Kumera Drives Oy

Kumera Drives Oy

23.02.2016

Kumera Drives Oy on Riihimäellä toimiva teollisuusvaihteiden valmistaja ja vaihteiden huoltopalveluja toimittava yritys. Teollisuusvaihteita myydään ja markkinoidaan usealle eri teollisuussektorille. Yhtiö on osa Kumera Oy:n voimansiirtoryhmää ja sen palveluksessa on 140 henkilöä tuottamassa asiakkaille laadukkaita tuotteita ja palveluita. Emoyhtiö on perheyritys Kumera Oy.

Asiakaskunta koostuu paperi- ja sellu-, kaivos-, koneenrakennusteollisuudesta, materiaalinkäsittelylaitevalmistajista, energiatuotannosta ja metallijalostusteollisuudesta. Perinteisesti paperi- ja selluteollisuuden laitevalmistajat ovat suurin asiakasryhmä. Kasvun myötä teollisuusvaihteita ja palveluita toimitetaan enenevässä määrin myös muille teollisuuden aloille. Kumera Drivesin vuosittainen liikevaihto jakautuu kohtalaisen tasaisesti uudistuotteiden ja huoltotoiminnan välille. Uudistuotteita myydään pääsääntöisesti teollisuuden laitevalmistajien toimitusprojekteihin. Huolto puolestaan palvelee ns. loppuasiakkaita, eli tehtaita ja laitoksia elinkaaripalveluin. Elinkaaripalvelut käsittävät teollisuusvaihteiden kunnostukset, varaosa- ja varavaihdetoimitukset sekä vaihteiden toiminnan tarkistukset. Kumeran teollisuusvaihteita on toimitettu yli 40 maahan ympäri maailman ja yritys on ollut toiminnassa vuodesta 1945.

Vaihteet suunnitellaan ja valmistetaan erittäin vaativiin olosuhteisiin. Loppuasiakkaiden tehtaita ja laitoksia käytetään useimmiten ns. 24/7 periaatteella eli jatkuvalla prosessikäytöllä. Laitos pysäytetään käytännössä vain huoltokatkojen ajaksi. Tällaisissa käyttöolosuhteissa vaihteiden laatu ja tekninen suorituskyky korostuu, mikä on keskeinen kilpailutekijä. Kumeran vaihteidensuunnittelutoiminnolla on pitkä ja laaja kokemus vaihteiden suunnittelusta erityyppisiin vaativiin käyttöihin ja olosuhteisiin. Tuotanto valmistaa komponentit ja kokoonpanee vaihteet suunnittelun laatiman erittelyn mukaisesti. Tuotantostrategia on valittu siten, että kaikki voimansiirtokomponentit valmistetaan omassa tuotannossa. Tällä varmistetaan vaihteiden laatu ja komponenttien tarkkuus sekä lyhyet ja täsmälliset toimitukset. DNV-GL:n toimesta (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd) sertifioitu laatujärjestelmä perustuu ISO 9001 laatujärjestelmästandardiin.

Kumeran standardivaihteet täyttävät useimmiten asiakkaiden asettamat vaatimukset. Toisaalta toteutamme enenevässä määrin myös asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä erikoisratkaisuja. Myynti ja suunnittelu yhdessä valitsevat asiakastarpeeseen oikeanlaisen vaihderatkaisun niin soveltuvuuden, kestoiän kuin kustannustehokkuuden suhteen. Power-Plaza internet portaali palvelee asiakkaita, laitesuunnittelijoita ja – rakentajia vaihteiden valintatyökalulla, teknisillä tiedoilla ja mitoituspiirustuksilla. Power-Plazan kautta on myös mahdollista tilata vaihteita kätevästi ja tilaaminen ei ole sidottu paikallisen toimiston aukioloaikaan.

Varsinainen tuote- ja palvelukehitys tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden, laitevalmistajien, tutkimuslaitosten ja loppukäyttäjien kanssa. Laaja-alainen yhteistyö mahdollistaa uusimman teknologian hyödyntämisen ja siten parhaiden mahdollisten ratkaisujen tarjoamisen asiakaskunnalle.

Kumeran menestyksestä teollisuusvaihdemarkkinoilla kertovat saadut mittavat tilaukset niin kotimaasta kuin ulkomailta laajoihin sellutehdashankkeisiin sekä kaivosteollisuuteen. Artikkelia kirjoitettaessa Kumera Drives on juuri toimittamassa hammaskehäkäyttöä Venäjällä toimivalle asiakkaalle.

Meillä on vain yksi tavoite toiminnallemme. Tavoitteemme on kehittää asiakkaidemme prosessien tehokkuutta hyödyntämällä innovatiivisia voimansiirtoratkaisuja. 

Jari Salo
Toimitusjohtaja
Kumera Drives Oy

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice