Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library
Peiron Oy liittyy mukaan TYÖKAARI KANTAA -hankkeeseen

Peiron Oy liittyy mukaan TYÖKAARI KANTAA -hankkeeseen

24.03.2017

Peiron Oy on päättänyt osallistua työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävään hankkeeseen. Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla perustuu yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämistyötä tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa. Kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, luottamuksellinen ilmapiiri sekä yhdessä tekemisen kulttuuri parantavat tuloksia.

Työkaari Kantaa -hankkeen päätoteuttaja on Teknologiateollisuus ry. Tärkeät kumppanit ja hankkeen osatoteuttajat ovat Metallityöväenliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikkoja työkaarijohtamisessa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä sekä kannustaa yhdessä tekemisen kulttuuriin työpaikoilla. Tavoitteena on myös aikaansaada asennemuutosta niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella sekä parantaa tuottavuutta. Konkreettisia mitattavia tavoitteita ovat esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen, työurien pidentäminen, työtapaturmien vähentäminen ja tuottavuuslukujen parantaminen.

Työkaari Kantaa -hanke tarjoaa työpaikoille:
- Pääsyn hankkeen extranet-sivustolle, josta löytyy työkaarijohtamisen työkaluja ja muuta tietoa työhyvinvoinnista ja työkaarijohtamisesta,
- Koulutusta ja seminaareja,
- Mahdollisuuden verkostoitua muiden työpaikkojen kanssa ja saada vertailutietoa muiden työpaikkojen indikaattoreista,
- Yksilötutka-kyselyn ja menetelmän työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen.

Peironilla on perustettu hankkeelle kahdeksan hengen työryhmä, jossa on osallistujia jokaisesta henkilöstöryhmästä. Työryhmä on kokoontunut jo pari kertaa ja muutamaan koulutukseenkin on jo osallistuttu. Varsinainen työ aloitetaan Yksilötutka-kyselyllä, jonka avulla selvitetään lähtötilanne ja haetaan parannuskohteet hankkeen eteenpäin viemiselle.

Hanke saa ESR-osarahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Hanke kestää lokakuuhun 2018 saakka ja siihen tavoitellaan sataa yritystä ympäri Suomen.

Marko Telenius
Toimitusjohtaja/Peiron Oy

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Suomi Puh. +358 20 7554 200[email protected] legal notice