Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkty i zastosowania

Guard Gear 300 - Urządzenie do monitorowania przekładni online

Guard Gear 300

Guard Gear 300

Najbardziej optymalna strategia w zakresie utrzymania i konserwacji oparta jest na stałej ocenie stanu technicznego danego urządzenia . Dla większości urządzeń możliwość monitorowania ich stanu online zwiększa możliwość ich stałej kontroli i pozwala na podejmowanie akcji serwisowych wtedy, gdy są rzeczywiście niezbędne . W wielu gałęziach przemysłu to właśnie przekładnie są ogniwem krytycznym . Idąc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców KUMERA Drives może dostarczyć najnowszą wersję urządzenia monitorującego stan techniczny przekładni o nazwie Guard Gear 300

Dane  techniczne

Urządzenie Guard Gear 300 zaprojektowane zostało dla diagnozowania stanu przekładni przemysłowych. Guard Gear 300 bazuje na pomiarach parametrów , które mogą wskazywać na problemy techniczne nawet w bardzo początkowym ich stadium :
Do nich należą

 • Drgania
  • Zakres częstotliwości;
   10-40 Hz, 40-400 Hz i 400-1000 Hz
 • Środek smarujący   
  • Ilość
  • Poziom
  • Temperatura
 • Prędkość obrotowa

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych czujników mierzących na przykład wilgotność, lepkość czy zanieczyszczenia oleju. Przy pomocy urządzenia Guard Gear 300 można monitorować również obciążenia i momenty pochodzące z procesu technologicznego. Poziomy ostrzeżeń i alarmów można ustawić dla wszystkich zmiennych. Wyniki pomiarów są automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci.Dane mogą być również zapisywane w postaci plików tekstowych do dalszego przetwarzania

Interfejs

Interfejs użytkownika  bazuje na przeglądarce internetowej . Możliwe jest  wykorzystanie  połączeń Ethernet’owych , połączeń  Bluetooth (PAN) lub 3G. Informacje  dotyczące przekładni   (lista części zamiennych , rysunek złożeniowy ..) mogą być  zapisane w pamięci  urządzenia.  Przewidziano również możliwość  zapisu notatek własnych  , dotyczących  prowadzonych obserwacji, jak również wykonanych napraw.  

Jeśli bylibyście  zainteresowani  monitorowaniem  stanu przekładni online prosimy o kontakt z działem sprzedaży firmy KUMERA  Drives , który sprawdzi czy  urządzenie  Guard  Gear 300  jest   właściwym rozwiązaniem  dla Państwa. 

Korzyści

 • Możliwość ciągłego monitoringu  24/7
 • Większa niezawodność
 • Wczesne ostrzeżenia przy zmieniających się warunkach pracy 
 • Maksymalne wykorzystanie czasu produkcji
 • Minimalizacja kosztów  napraw
Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] informacje prawne