Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkty i zastosowania

Podwykonawstwo obróbki detali ciężkiego sprzętu

Wytwarzanie ciężkiego sprzętu technologicznego wymaga rozbudowanych urządzeń i narzędzi do ich obróbki. Kumera posiada rozległe zdolności obróbki detali, możliwość oferowania takich usług zarówno partnerom, jak i nowym klientom oraz zasoby pozwalające na stosowne spełnianie nawet wysokich oczekiwań. Dostępny wachlarz pięcioosiowych wytaczarek poziomych typu podłogowego oraz frezarek umożliwia obróbkę największych i najcięższych elementów ważących do 45 ton o wymiarach do 20 000 x 4000 x 4000 mm. Elementy małe i średnie poddawane są precyzyjnemu obrabianiu pięcioosiowemu przy pomocy ultranowoczesnych, bardzo szybkich centrów obróbkowych.

Obrabiarki wieloosiowe nie tylko umożliwiają wytwarzanie złożonych elementów, takich jak turbiny, przekładnie zębate stożkowe i śruby, ale poprawiają również wydajność i jakość konwencjonalnej pracy trójosiowej: znacznie zmniejsza się ilość obrotów elementów i czas ich ustawiania. Poddawany obróbce element od zera do podzespołu gotowego do montażu jest udoskonalany poprzez sterowane numerycznie tokarki pionowe z narzędziami obrotowymi. Największa tokarka zdolna do udźwigu 25 t może być stosowana do elementów o maksymalnej średnicy 4500 mmm i wysokości 2000 mm.

Obrabiarki uniwersalne

Pięcioosiowe poziome wytaczarki i frezarki są odpowiednie do obróbki nawet największych i najcięższych elementów (wymiary do 20000 x 4000 x 4000 mm, waga do 45 t). Maszyny wyposażone są w automatyczne zmieniarki narzędzi, co skraca czas ustawiania. Elementy małe i średnie poddawane są precyzyjnemu obrabianiu pięcioosiowemu przy pomocy zainstalowanych niedawno bardzo szybkich centrów obróbkowych. Urządzenie takie ma wysoki poziom wbudowanej inteligencji w zakresie pracy automatycznej i samodzielnego podejmowania decyzji. Do obróbki niezwykle długich i ciężkich podzespołów (do 26 000 mm długości i 200 t wagi), np. belek urządzeń przemysłowych, służą poziome frezarki i wytaczarki typu podłogowego.

Zalety obróbki pięcioosiowej

W procesie obróbki wieloosiowej, oprócz podstawowego ruchu wzdłuż osi X, Y i Z, obrabiarka umożliwia obrót wokół osi. W obrabiarkach pięcioosiowych możliwy jest obrót wokół dwóch z tych osi. Obroty mogą odbywać się poprzez obrót narzędzia lub stołu. Obrabiarki wieloosiowe nie tylko umożliwiają wytwarzanie złożonych elementów, takich jak turbiny, przekładnie zębate stożkowe i śruby, ale poprawiają również wydajność i jakość konwencjonalnej pracy trójosiowej. Wydajność ulega poprawie dzięki skróceniu czasu ustawiania. W przypadku obsługiwanego ręcznie narzędzia do obrabiania konieczne jest obracanie elementu w celu uzyskania dostępu z każdej strony. Obrabiarka pięcioosiowa obsługuje wszystkie pięć stron elementu jednocześnie, a w przypadku elementu posiadającego sześć stron wystarczy tylko jeden obrót. Do obróbki tego samego elementu narzędzie trójosiowe wymaga obrócenia pięć razy. W czasie ustawiania elementu narzędzie nie przeprowadza obróbki. Obrabiarka pięcioosiowa znacząco skraca czas realizacji pojedynczego elementu i gwarantuje opłacalność produkcji. Jakość ulega poprawie dzięki zwiększeniu precyzji i optymalizacji kątów natarcia. Obrabiarka wieloosiowa umożliwia narzędziom ruch styczny do powierzchni, co pozwala na uzyskanie lepszego wykończenia powierzchni.

Tokarka pionowa – kompleksowe rozwiązanie

Do obróbki ciężkich i asymetrycznych podzespołów najlepiej nadają się tokarki pionowe. Tokarki Kumera radzą sobie z szerokim zakresem rozmiarów podzespołów. Największa tokarka zdolna do udźwigu 25 t może być stosowana do elementów o maksymalnej średnicy 4500 mmm i wysokości 2000 mm. Tokarki są wyposażone w narzędzia obrotowe, dzięki czemu poza konwencjonalnymi zadaniami tokarskimi nadają się do wiercenia otworów i obrabiania płaskich powierzchni, takich jak rowki. Poddawany obróbce element jest od zera do podzespołu gotowego do montażu udoskonalany poprzez sterowane numerycznie tokarki pionowe z narzędziami obrotowymi.

Zaawansowane programowanie CNC

Obrabianie ciężkiego sprzętu wymaga umiejętnego programowania. Wykwalifikowany i skrupulatny zespół programowania CNC potrafi działać zarówno w środowisku 3D, jak i 2D oraz umiejętnie wykorzystywać pełny potencjał nowoczesnych obrabiarek pięcioosiowych. Tak samo dobrze sprawdzi się pracując na podstawie schematu dostarczonego na papierze, jak i modelu CAD. Zespół ma siedzibę w tym samym zakładzie, w którym odbywa się obróbka, co pozwala na stałe utrzymywanie kontaktu z operatorami obrabiarek i tym samym gwarantuje doskonałą jakość i przepływ produkcji.

POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI JAKOŚĆ MASZYN KUMERA

  • Znak ASME U (American Society of Mechanical Engineers Quality Standard), który umożliwia dostarczanie zbiorników ciśnieniowych do USA i Kanady oraz wielu innych krajów.
  • Zdolność do dostarczania sprzętu zgodnego z wymogami Dyrektywy PED o urządzeniach ciśnieniowych (97/23/WE) na terenie Unii Europejskiej zgodnie z modułem G (jednostkowa weryfikacja WE).
  • Zdolność do pracy zgodnie z przepisami i pod nadzorem towarzystw klasyfikacyjnych jednostek morskich.
  • Certyfikat zgodności z wymogami systemów zarządzania jakością ISO 9001, normą ISO 3834-2 – wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych oraz systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] informacje prawne