Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Uppförande- och eftermonteringstjänster för roterande trummor, tandkransdrivenheter och brännugnar

Kumera Machinery Ltd är ett helägt dotterbolag till Kumera Corporation som tar på sig utmaningar bortom vanlig tillverkningsverksamhet för tjänster som omfattar eftermontering av befintliga brännugnsinstallationer, förnyelse av drivsystem genom att byta ut växellådor och drivenheter för tandkransar med moderna tekniska lösningar. Allt detta sker enligt principen att alla leveranser ska vara användningsklara.

Detta innebär:

  • Tung utrustning installeras på plats och är färdig att använda, vilket omfattar nödvändiga monterings- och konstruktionsarbeten, projektledning, inspektioner och logistik.
  • Uppförande av roterande trummor och roterugnar och eftermontering av skal, transportörer och valsar.
  • Vid eftermontering av tandkransdrivenheter ersätts de gamla tandkransarna och kraftöverföringarna med Kumeras moderna drivlösningar.
  • Inhouse-montering och installation anpassas till en mängd olika typer av utrustning och levereras färdigmonterade till installationsplatsen.

Adaptiv monteringscell

Det är smart att montera utrustningen på tillverkningsanläggningen eftersom det är mer praktiskt att transportera stora underenheter än lösa delar. Dessutom går det snabbare att montera i en fabriksmiljö och en högre kvalitetsnivå kan uppnås än vid montering på leveransorten. Av denna anledning har vi en flexibel monteringsverksamhet som kan anpassas till en mängd olika typer av utrustning. Verksamheten sker i en renrumsmiljö. Det gör att damm och annan kontamination hålls borta från känsliga underenheter. Tjänster på plats för industrianläggningar

Oavsett hur färdiga underenheterna är så sker den slutliga monteringen av utrustningen vanligtvis på leveransorten. Installation av tung utrustning är inte en ”plug-and-play”-process: utrustningen måste vara korrekt integrerad med den omgivande anläggningen. Vi har kom kompetensen att kunna göra en leverans som är färdig att använda, vilket omfattar nödvändiga installations- och konstruktionsarbeten, projektledning, inspektioner och logistik.

Uppförande av roterande trummor och roterugnar

Stora cylindriska och koniska skalsektioner finns bland våra huvudsakliga roterande trumprodukter, vilket också innebär att vi är skickliga på att montera dem på plats. Bara transporten av stora skalsektioner (upp till 75 000 mm långa med en vikt på 250 t) är en logistisk utmaning, utan att glömma lyft och stöd på pelare och installation av ringtransportörer och tandkransar. De längsta trummorna levereras i flera sektioner för att göra allt detta möjligt. Sektionernas fogar svetsas på plats med en hög kvalitet och utan att skalet deformeras. Efter att trumman inpassats, installeras en tandkransdrivenhet.

Eftermontering av tandkransdrivenheter

Roterande processutrustning som är i kontinuerlig drift som malmkvarnar, ugnar och brännugnar kan ha en livstid på årtionden. Emellertid kan svåra omgivningsförhållanden, varierande belastning, damm och temperaturskillnader i kombination med dålig inställning av kugghjul och bristande smörjning leda till att tandkransen och dess mekaniska kraftöverföring slits ut.

Vi är experter på eftermontering av både fläns- och fjädermonterade tandkransdrivenheter. Flänsmonterade tandkransar används typiskt sett i kalla och snabbroterande trummor och malmkvarnar, medan fjädermonterade tandkransar finns i brännugnar och ugnar där termisk expansion gör det omöjligt att använda bultar.  Det är särskilt viktigt att vara ytterst noggrann med svetsade fjäderelement för att tandkransen ska ställas in utan kast. En särskild svetsmetod bidrar till att minimera värmedeformeringar vid montering av fjäderelement på trummans skal. Med korrekt inställda kuggar och noggrant utvalda komponenter kan den nya tandkransdrivenheten hålla i årtionden.

CERTIFIERAD KVALITET HOS KUMERAS MASKINER

  • Innehar ett ASME U-stamp, vilket innebär godkännande att leverera tryckkärl till huvudsakligen den amerikanska kontinenten
  • Tillstånd enligt PED (tryckkärlsdirektivet 97/23/EG) för leverans av tryckbärande anordningar inom EU i enlighet med modul G (EG-anläggningsverifikation).
  • Kan arbeta enligt regler och översyn från maritima klassificeringssällskap.
  • Certifierad i enlighet med kraven i ISO 9001 kvalitetsledningssystem, ISO 3834-2 kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material och ISO 14001 miljöledningssystem.

Retrofit services

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande