Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Drivenheter för hydraulpumpar

gearbox

Kumera erbjuder ett sortiment växellådor med två ingångar och en utgång med eller utan inbyggda oljestyrda kopplingar för diesel- eller elmotordrift. Det finns även växellådor med en ingång och två utgångar som till exempel möjliggör drift med koppling av en roderpropeller och kontinuerlig drift till ett fartygs växelströmsgenerator. Det finns många möjliga variationer som ger kostnadseffektiva och platsbesparande lösningar.

Kontakta vår projektavdelning för att få en preliminär dimensionsritning och specifikation för din tillämpning.

 

 

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande