Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera anodugn

Transport av anodugn

Kumera anodugnar i drift

Anodugn – inloppskylning

Blästerkoppar, produkten som erhålls från konvertrar, raffineras i anodugnen innan den gjuts i anoder för slutlig bearbetning genom kopparelektrolys. Behandlingen i anodugnen omfattar både oxidering och reduktion. Restsvavel oxideras till gas, järn och nickel till slagg. Under oxideringsprocessen oxideras en del av kopparen. Denna oxiderade koppar reduceras med naturgas, propan, LPG eller tjockolja till ren koppar. Kopparinnehållet i produkten från anodugnen är cirka 99 %.

Kumera anodugns kapacitet och drift

Kapaciteten hos Kumera anodugnar är mellan 100 – 650 ton per sats, och trumdiametern har då varit 3,5 till 4,5 m. Längden 6 till 15 m.

Kumera anodugnar levereras med vattenkylda kylelement för att öka livslängden och öka inloppets användbarhet. Inloppet är täckt med en pneumatiskt driven lucka för att minimera värmestrålning, utsläpp och bränsleförbrukning samt luftläckage.

Kumera anodugnar kan levereras med brännare och porösa pluggar.

Om en stor mängd skrot ska smältas och raffineras kan vid behov skräddarsydda Kumera anodugnar levereras.

Fördelar med Kumera anodugn:

  • hög kapacitet, upp till 650 ton per sats
  • mycket effektiv processkontroll med hjälp av Kumera-transmission kraftöverförverk
  • låga underhållskostnader
  • låga driftskostnader
  • tålig konstruktion för extrema förhållanden
  • stort antal installationer över hela världen

Gearbox assembly

Tekniska specifikationer och referenser fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande