Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera skopförsedd elevator

Skopförsedd elevator

Skopor i skopförsedd elevator

Kumeras skopförsedd elevator för avvattning används för att lyfta granulerat material från vattenfyllda gropar. Avvattningen påbörjas när materialet lämnar vattennivån och fortsätter fram tills materialet dumpas i en matningsränna.

Kumera skopförsedd elevator och återfjädrande lyftsystem består av två enheter i en gemensam vattenkylningsgrop och är utformade för extra utmanande tillämpningar för den specifika kapaciteten.

Drivenheten sitter längst upp på mudderverket.

Utrustningen kommer att utformas för att vara komplett och klar för installation på en grund och stödstålkonstruktion som byggts i förväg av en annan part.

Mudderverken kommer att installeras i en lutande ställning (cirka 62 grader mot horisontalt). Vid drift är nedre delen av utrustningen nedsänkt i granulationsgropen, cirka 6,5 m under vattennivån. Den återfjädrande lyftanordningens sammanlagda vertikala lyftsträcka är cirka 8 m. Delen av utrustningen under vatten med partiklar utsätts för hög temperatur med samtidig erosion och korrosion.

Skoporna är utformade för att gräva in i granulatet utan permanent deformering eller skada. De töms på vatten automatiskt och är utformade för att snabbt och enkelt kunna bytas ut.

Komponenter är utformade för lastkapacitet baserat på att skoporna fylls till 100 % volym.

Fördelar med Kumera skopmudderverk:

  • lämpad för en mängd olika granulerade material
  • effektiv avvattning under materialtransport
  • enkelt underhåll
  • robust konstruktion
  • skräddarsydd design
  • låg driftskostnad och pris
  • underhåll från servicecenter över hela världen

Tekniska specifikationer och referenser fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande