Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera trumtork

Kumera Drum Dryer

Trumtork

Kumera Drum Dryer

Trumtork

Kumera Drum Dryer

Trumtorkanläggning

Kumera trumtorkar används för kontinuerlig torkning av mineraler.

Kumera trumtorkar använder direktuppvärmningsprincipen vilket betyder att värme överförs till materialet i huvudsak genom konvektion.

Trumtorkens storlek beror på mängden vatten som ska förångas, mängden produkt och slutligt fuktinnehåll. Dessa kan variera en hel del beroende på materialet och torkningens syfte.

Kumera trumtorkvolym och tekniska specifikationer

Volymen som krävs för att torka olika produkter varierar i praktiken mellan 10 och 60 m3/t H2O/h. Trumstorleken beror också på torkgasens flödesriktning i relation till produktflödet. Både medströms och motströms trumtorkar tillverkas. Motströmstrumtorken är mer effektiv och ekonomisk då temperaturskillnaden mellan torkgasen och produkten är större under torkprocessen. Användningen av motströmstorkar begränsas av hur lättantändlig produkten är och dess egenskaper vid höga temperaturer. En motströmstork är 20 till 30 % mindre än en medströmstork som används i samma syfte.

Fördelar med Kumera trumtork:

  • hög kapacitet, upp till 200 t/h
  • robust konstruktion och låga underhållskrav
  • fördelaktiga drifts- och kapitalkostnader
  • energi- och driftseffektivitet
  • globala materialreferenser för sand, fosfat, kopparkoncentrat osv.

Tekniska specifikationer och referenser fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande