Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Kumera drivenheter för bearbetning i gruvdrift

Kumera Vertical Gearbox

Kumera vertikal växellåda

Kumera Girth Gear Service

Kumera tandkransservice

Kumera Drives är en framstående konstruktör, tillverkare och tjänsteleverantör för mekaniska kraftöverföringar. Erfarenheten som ackumulerats över årtionden garanterar en hög nivå av expertis och innovativa kvalitetsprodukter- och tjänster för dagens gruv- och mineralindustri. Beroende på kundens behov kan vi erbjuda en produkt från vårt sortiment standardkuggar eller en skräddarsydd lösning för just den tillämpningen.

När en utrustningstillverkare ska välja en kraftöverföringsleverantör, spelar låg livscykelkostnad, pris, kvalitet och funktionalitet in i beslutet. Enkelt underhåll och flexibla reservdels- och översynstjänster är också ett av de viktigaste kriterierna vid val av leverantör. Kumera Drives produkter och tjänster uppfyller de höga krav som kunderna ställer. Den tillfredsställande kombinationen och balansen mellan olika aspekter har uppnåtts genom nära och långvarigt samarbete med leverantörer av originalutrustning och slutanvändare av gruv- och mineralindustri.

Produkter för gruvtillämpningar:

  • Drivenheter för transportband
  • Drivenheter för omrörare
  • Drivenheter för flotationsceller
  • Drivenheter för trummor
  • Drivenheter för reaktorer
  • Drivenheter för silar
  • Drivenheter för matare
  • Drivenheter för kvarnar
  • Drivenheter för krossar

Gearbox assembly

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande