Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera Peirce-Smith-konverter

Peirce-Smith Converter

Peirce-Smith-konverter

Peirce-Smith Converter

Peirce-Smith-konverter: Svängled

Vid konversion avlägsnas orenheter från kopparskärsten. De viktigaste är järn, svavel, bly, zink, arsenik, antimon, tenn och vismut. Vid konversionsstadiet kvarstår guld, silver, nickel och selen i kopparen.

Svavel oxideras av syreberikad luft till svaveldioxid och konverteras sedan normalt till svavelsyra. Järnet oxideras och binds till den befintliga kiseldioxiden för att forma slagg som sedan avlägsnas. Kopparinnehållet ökar normalt konverteringsfasen från 50–70 % till 97-98 %.

Kapaciteten för bearbetning av skärsten per sats i Kumera Peirce-Smith-konvertrar har varit 100–400 ton, beroende på smältverkets kapacitet och andra krav.


Fördelar med Kumera Peirce-Smith-konverter:

  • hög kapacitet
  • hjälputrustning finns tillgänglig, som munstycken och svängled
  • högeffektiv drift
  • låg driftskostnad och konkurrenskraftigt pris
  • tålig konstruktion för årtionden i drift
  • stort antal referenser globalt

Tekniska specifikationer och referenser fås vid förfrågan

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande