Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Kumera drivenheter för massafabriker

Kumera Drives är en framstående konstruktör, tillverkare och tjänsteleverantör för mekaniska kraftöverföringar. Erfarenheten som ackumulerats över årtionden garanterar en hög nivå av expertis och innovativa kvalitetsprodukter- och tjänster för dagens pappersmassaindustri. Beroende på kundens behov kan vi erbjuda en produkt från vårt sortiment standardkuggar eller en skräddarsydd lösning för just den tillämpningen.

Kumera Drives expertis i kraftöverföringar för massa- och papperstillverkning börjar i förståelsen av kraven som ställs på kundens process och slutprodukt.

Att välja rätt mekanisk drivenhet för individuella tillämpningar vid massatillverkning har en avgörande effekt på hela processens funktionalitet och effektivitet, vilket påverkar slutproduktens kvalitet. Kumera drives tillhandahåller alla nödvändiga drivenheter för virkeshantering, mekanisk och kemisk massabearbetning, kemikalieåtervinning och avvattning av massa.

Växlarnas långa livslängd, tillförlitliga drift och låga ljud- och vibrationsnivå uppnås genom att noggrant studera våra kunders krävande massaprocesser. Enkelt och förebyggande underhåll och ett globalt servicenätverk förbättrar driftsäkerheten och minimerar skador och kostnader av driftuppehåll.

 

Produkter för massabearbetningstillämpningar:

 • Drivenheter för sorteringsmaskiner
 • Drivenheter för matare
 • Drivenheter för toppseparatorer
 • Drivenheter för diffusorer
 • Drivenheter för tornskrapor
 • Drivenheter för fibertrummor
 • Drivenheter för raffinörer
 • Drivenheter för kalkugnar
 • Drivenheter för kausticering
 • Drivenheter för filter
 • Drivenheter för omrörare
 • Drivenheter för formare
 • Vakuumpumpar
 • Drivenheter för pressar

Gearbox assembly

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande