Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera tippbara hållugn

Tippbar hållugnsenhet

Tippbar hållugnsleverans

Kumera tippbara hållugnar drivs i TSL (Top Submerged Lance)-processen, där kopparskärsten och slagg tappas tillsammans i ugnen. I process lägger sig skärstenen till en lägre del av ugnen och slagg separeras till den övre delen av ugnen från skärstenen. I en tillräckligt lång hålltid som beror på ugnens interiörvolym tappas skärstenen ut genom ett hål och slaggen separeras genom ett slaggmunstycke till skopor för fortsatt bearbetning. Brännare installeras på hållugnarna för att hålla smältmassan het och minimera magnetitbildning.

Kumera tippbara hållugnar dimensioneras normalt med en diameter från 3 till 5 meter och längd från 7 till 16 meter och utrustas med ett sofistikerat drivsystem och stödrullstruktur.

Fördelar med Kumera tippande hållugn:

  • mycket effektiv drift
  • robust konstruktion
  • energieffektiv tack vare Kumera-transmission
  • säker drift
  • globala referenser

Tekniska specifikationer och referenser kan fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Legal Notice / Privacy / Code of Conduct