Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera ångtork för kopparkoncentrat

Kumeras ångtork är en patenterad lösning för torkning av kopparkoncentrat och andra abrasiva material. En spillvärmepanna tillhandahåller normalt ånga till Kumeras ångtork, men ångan kan även komma från smältverkets syraanläggning. Torkens unika konstruktion säkerställer och minimerar energiförbrukningen.

Ett kopparsmältverk kan minska skadliga utsläpp av CO2, SO2, NOx och damm då de väljer Kumeras ångtork.

Torkning krävs i många smältanläggningar, men framför allt i koppar- och nickelproduktion som baserar sig på flamsmältningsprocessen.

Kumeras ångtork används över hela världen då den har den minsta driftskostnaden vid jämförelse med andra koncentrattorkar.

Utöver Kumera-ångtorken kan leveransen även innehållar koncentratinlopp, kondensathanteringssystem och textilfilter.

Fördelar med Kumera ångtork för kopparkoncentrat:

  • hög matningskapacitet 240 t/h
  • hög vattenförångningskapacitet upp till 25 t/h
  • mycket energieffektiv
  • lägsta energiförbrukningen
  • inga gasutsläpp, dvs. CO2, SO2, NOx
  • minsta gasflödet ger lägsta dammutsläppet
  • minimala driftskostnader
  • minimalt underhållsbehov
  • högsta tillgängligheten
  • hög intern tillverkningsgrad ger flexibla leveranstider

 

Copper Dryer

Kumera ångtork är en patenterad lösning. Tekniska specifikationer och referenser fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande