Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera ångtork för nickelkoncentrat

Kumeras ångtork är en patenterad lösning för att torka nickelkoncentrat och andra nötande material. En spillvärmepanna tillhandahåller normalt ånga till Kumeras ångtork, men den kan även komma från en sodapanna i syraanläggningen i smältverket. Konstruktionen har unika egenskaper som tillåter hög tillgänglighet och förbrukar mindre energi.

Ett nickelsmältverk kan minska de skadliga utsläppen av CO2, SO2, NOx och damm med Kumeras ångtork.

Torkning krävs i många smälttekniker, till exempel vid alla flamsmältningsprocesser i koppar- och nickelproduktion.

Kumeras ångtork används över hela världen tack vare att den har de lägsta driftskostnaderna jämfört med alla andra koncentrattorkar.

Utöver själva Kumera-ångtorken kan leveransen även innehålla koncentratinlopp, kondensathanteringssystem och textilfilter till filterkammare.

Fördelar med Kumera ångtork för nickelkoncentrat:

  • hög matningskapacitet 240 t/h
  • hög vattenförångningskapacitet upp till 25 t/h
  • mycket energieffektiv
  • lägsta energiförbrukningen
  • inga gasutsläpp, dvs. CO2, SO2, NOx
  • minsta gasflödet ger lägsta dammutsläppet
  • minimala driftskostnader
  • minimalt underhållsbehov
  • högsta tillgängligheten
  • hög intern tillverkningsgrad ger flexibla leveranstider

Nickel steam dryer

Kumera ångtork är en patenterad lösning. Tekniska specifikationer och referenser kan fås vid förfrågan. 

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande