Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera ångtorkanläggning för brunkol

Kumeras torkanläggning för torkning av brunkol har utveckalts för minimera utsläppen från brunkolskraftverk. Detta då brunkolskraftverken idag använder onödigt fuktigt bränsle vilket ger en lägre verkningsgrad och onödigt stora CO2-utsläpp. Kumeras torkningsanläggning är en ny möjlighet för kraftverk att uppfylla senaste EU-miljölagstiftning med stringenta utsläppskrav. Kumeras torkanläggning torkar brunkol från fuktinnehåll på allt från 20 till 60 % ner till 10 %. Vid bränslefukthalter över 40% ökar den totala effektiviteten hos ett brunkolskraftverk avsevärt och CO2-utsläppen blir anmärkningsvärt låga.

Säkerheten är en essentiell del vid konstruktionen av hela brunkolstorkanläggningen. Hjärtat i Kumeras torkanläggning är Kumeras ångtork som förbrukar lite energi och ger mycket hög tillgänglighet.

Ångtorkanläggningens modulära design gör det enkelt att anpassa kapaciteten till brunkolskraftverks verkliga behov.

Fördelar med Kumera ångtorkanläggning för brunkol:

  • hög tillgänglighet
  • låg ångförbrukning
  • beprövad teknik
  • mycket energieffektiv
  • låg driftskostnad
  • låg investeringskostnad
  • världsomspännande service och underhåll
  • Lätt och enkel att underhålla samt kontrollera

Lignite dryer

Kumera ångtork är en patenterad lösning. Tekniska specifikationer och referenser kan fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande