Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Kumera ångtorkanläggning för oljeskiffer

Det finns ett flertal mineraler och metallkoncentrat som bör torkas innan vidarebearbetning i form av smältning, förbränning, förgasning. Dessa material innehåller ofta 8-20 % vatten. Avlägsnande av vattnet är antingen nödvändigt på grund av kraven i efterföljande processer eller helt enkelt fördelaktigt av processekonomiska orsaker. Effektiv ångtorkning minskar klart de totala gasutsläppen då efterföljande processers gasutsläpp minimeras samt en onödig upphettning av ångan samtidigt elimineras. Ångtorkningen ger härigenom fördelar såsom mindre gasreningskostnader, mindre energikostnader och minskade CO2-utsläpp.

Eftersom fuktigt oljeskiffer används i mycket omfattande utsträckning som energikälla så har Kumera utvecklat Kumera torkanläggning för torkning av oljeskiffer. Omfattande pilottester gjordes för att säkerställa ett välgenomtänkt torkningskoncept. Kumera torkanläggning består huvudsakligen av beprövade konstruktionsdelar från Kumera ångtork. Den modulära strukturen ger möjlighet att anpassa kapaciteten till specifika oljeskiffertorkningsbehov. Hög tillgänglighet och mycket låg energiförbrukning är utmärkande för Kumera torkanläggning som inte orsakar några skadliga utsläpp.

Fördelar med Kumera ångtorkanläggning för oljeskiffer:

  • effektiv process för minskning av fuktinnehåll
  • mycket energieffektiv
  • enkelt underhåll
  • högsta tillgänglighet
  • låga driftskostnader och kapitalutgifter
  • service över hela världen

Dryer for oil shale

Kumera ångtork är en patenterad lösning. Tekniska specifikationer och referenser kan fås vid förfrågan.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande