Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Marina hybridväxellådelösningar

Norgear marina hybridframdrivningsväxellådor för bogserbåtar och arbetsbåtar

Driftlägen för marina hybridväxellådors drivkoncept

Bogser- och arbetsbåtens driftlägen avgör vilka bränsle- och utsläppsminskningar som kan förväntas. Hamnbogserbåtar används för en mängd olika uppgifter som kräver olika hastigheter och pollardragning. Beroende på farkostens driftmönster är det möjligt att spara in stora mängder bränsle. I vissa fall kan bränslebesparingar på upp till 40-50 % uppnås med marina hybridväxeldrivenheter.

De klassiska driftlägena för en hamnbogserbåt är stopp-hamn, tomgång/standby, transport, med laster från låg, mellan upp till full last. En studie av drift över tid kommer att visa fordonets driftprofil.

Norgear Hybrid Propulsion gears  for Tugs & Workboats

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande