Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Drivenheter för offshorepumpar

gearbox
gear

Offshore- och onshoreinstallationer har många tillämpningar för högervinkelväxlar, med allt från standardreduktionsenheter för vattentillförsel eller bevattningspumpar till mer komplexa som Kumera RA, som utformats för att uppfylla oljeindustrins krav. Dessa växellådor har en ihålig utgångsaxel för att möjliggöra vertikal justering av pumpaxeln, ett axiallager vars storlek är anpassad för att bära den axiella rörelsen och pumprotorns vikt samt ett backstop på utgångsaxeln.

offshore oil rig

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande