Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Material

Stålgjutning

Järngjutning

  • Gråjärn
  • Nodulärt järn
  • ADI (härdat segjärn): Speciellt nodulärt järn som har extremt god hårdhet, styrka och nötningsbeständighet
  • Höglegerat stål för rostfria, värmebeständiga och nötningsbeständiga tillämpningar – vitjärn, kromjärn, Ni-hard och austenitiskt stål.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande