Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language Switch language
PDF Library

Produkter och tillämpningar

Legotillverkning av svetsningstjänster för tunga maskiner

Halvautomatiserad svetsning

Både automatisk och manuell svetsning har sina fördelar. Halvautomatisk svetsning kombinerar de bästa egenskaperna hos båda dessa tekniker. Den har en robots precision, kvalitet och övermänskliga räckvidd medan den fortfarande arbetar med sin mänskliga operatörs intelligens. Operatören övervakar processen och kan göra nödvändiga korrigeringar till svetsningsparametrarna omedelbart när omgivningen kräver det.

Stycken med svetslängder upp till 90 000 mm kan svetsas av vår manövreringsutrustning tack vare ett rälstransportsystem. Delarna kan även roteras med valsar. Manövreringsutrustningen har en stor räckvidd på 4 000 mm vertikalt och 6 000 mm horisontellt. Kumera har manövreringsutrustning för GMAW, gasmetallbågsvetsning (MIG och MAG) och SAW, nedsänkt bågsvetsning. För att nå högsta möjliga kvalitet vid svetsning av rör och andra rörstycken använder vi den allra modernaste tekniken för orbitalsvetsning. Vid orbitalsvetsning roterar en TIG-elektrod kontinuerligt runt det svetsade objektet. Tunga strukturer som är svetsade av olika stålmaterial är vår kärnverksamhet. Produktspecialisering i roterande utrustning, maskinhus och komponenter för olika industrier.

CERTIFIERAD KVALITET HOS KUMERAS MASKINER

  • Innehar godkännande ASME U (American Society of Mechanical Engineers Quality Standard), som innebär tillstånd att leverera tryckkärl till Förenta staterna och Kanada och flera andra länder.
  • Tillstånd enligt PED (tryckkärlsdirektivet 97/23/EG) för leverans av tryckbärande anordningar inom EU i enlighet med modul G (EG-anläggningsverifikation).
  • Kan arbeta enligt regler och översyn från maritima klassificeringssällskap.
  • Certifierad i enlighet med kraven i ISO 9001 kvalitetsledningssystem, ISO 3834-2 kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material och ISO 14001 miljöledningssystem.

Kumera Corporation, Kumerankatu 2 FI-11100 Riihimäki, Finland Tel. +358 20 7554 200[email protected] Rättsligt meddelande